dijous, 8 de març del 2007

Un gran raig d'aigua

Un gran raig d’aigua al mig de la ciutat rega dos grans arbres i la gent que va passant i que ben xopa es va quedant.
A dins d’un gran llac una plataforma no gaire gran, petites onadetes el vent va creant. I la vora de la platja ben x
opa s’ha quedat. I les seves roques del llac artificial fan joc amb al cel blau de allà a dalt.
Marc i Francesc 6è