dijous, 4 de març del 2010

SI FOS MARINER

Si fos mariner,
mariner d’aigua dolça,
aniria amb la meva barca,
de la mar dolça.

Si no fos mariner,
mariner d’aigua dolça,
vindria amb peixos comprats,
dels estanys de Tortosa.

Com que no sóc mariner,
mariner d’aigua dolça,
tinc les mans ben plenes,
de peixos d’estanys de Tortosa.
Xènia